Terapia transpersonalna

Terapia transpersonalna powstała w oparciu o założenie, że człowiek nie posiada jednej osobowości, lecz jest zbiorem wielu różnych subosobowości. Łatwo zdasz sobie z tego sprawę, gdy przypomnisz sobie, jaka lub jaki jesteś w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Bo przecież zachowujemy się inaczej w domu, inaczej w szkole lub pracy, na imprezie ze znajomymi, czy na spotkaniu rodzinnym itd.
 Zmiana kontekstu uruchamia odpowiednią część Ciebie i automatycznie uaktywnia inne zachowanie, co innego staje się ważne, na co innego zwracasz uwagę.

Jest to całkowicie naturalne i każdy tak ma. Problemy pojawiają się natomiast wtedy, gdy nie wiemy o istnieniu danej subosobowości, a ona, korzystając z naszej nieświadomości, zaczyna przejmować stery nad nami. Są to sytuacje,
 w których mówimy: „nie mam pojęcia dlaczego tak się zachowałam”, „to było silniejsze ode mnie”, „nie miałem nad tym kontroli”, „nie byłem wtedy sobą”, „robię to nieustannie i w sumie nie wiem dlaczego” „chciałbym to zrobić, ale coś mnie blokuje” itp.

Działanie i skuteczność


Narzędzia terapii transpersonalnej umożliwiają pracę z subosobowościami w bardzo skuteczny sposób. Pozwalają spojrzeć na problem z innej perspektywy, nabrać dystansu i znaleźć rozwiązanie, które wcześniej było zupełnie poza naszym zasięgiem. Miarą skuteczności tej metody jest fakt, że w ciągu jednej lub dwóch sesji potrafimy rozwiązać problem, z którym zmagamy się niekiedy przez całe życie. Możemy poradzić sobie ze zdecydowaną większością naszych życiowych problemów związanych z poczuciem pewności siebie, relacjami, motywacją, rozwojem zawodowym, lękami czy destrukcyjnymi nawykami. To dlatego terapią transpersonalną coraz częściej zainteresowani są lekarze, psychoterapeuci, psychologowie oraz inne osoby pracujące z drugim człowiekiem.
Swój udział w rozwoju terapii transpersonalnej mieli mi.in.: sir John Withmore, Andrea Assagioli, Abraham Maslow czy Carl Gustaw Jung.

Metafora zegarka i zegarmistrza  

W wytłumaczeniu tego, jak działa terapia transpersonalna bardzo przydatna jest metafora zegarka i zegarmistrza.
 Czasami tak się zdarza, że zegarek, którego używamy od bardzo dawna rozreguluje się, albo wręcz zepsuje. Większość z nas chce go wtedy po prostu wyregulować albo wymienić na nowy.
 Nikt natomiast nie będzie stawiał znaku równości między zegarkiem a zegarmistrzem. Zepsuty zegarek nie oznacza przecież, że to zegarmistrz, który go stworzył, jest zepsuty. Dodatkowo, nikt też nie będzie pytał zegarka o to, czy chce być naprawiony, czy nie. Decyduje o tym zegarmistrz.
To podejście wyróżnia terapię transpersonalną od innych podejść pracy z drugim człowiekiem. 
Tutaj wychodzimy z założenia , że jeśli coś w Twoim życiu nie działa, to oznacza, że stworzyłeś osobowości lub przyjąłeś role, które nie spełniają Ttwoich oczekiwań w tym, konkretnym kontekście i należy je zwyczajnie naprawić albo stworzyć nowe.

Terapeuci transpersonalni nigdy nie zakładają, że problem dotyczy całokształtu pacjenta, a jedynie jakiejś – stworzonej przez niego – konkretnej subosobowości czy roli. Chcą natomiast pomóc naprawić „niedziałający zegarek”, tj. subosobowość, która nie funkcjonuje tak, jak powinna. Kiedy to naprawisz, wtedy wszystko wraca do normy. W pracy transpersonalnej zakładamy więc, że problem, który zgłasza klient nie oznacza, że to z klientem jest coś nie w porządku, a jedynie z jakąś jego częścią. Zadaniem terapii jest pomóc klientowi w odzyskaniu kontroli nad wszystkim, co składa się na jego osobowość.

 

Rdzeń terapii

Rdzeniem terapii transpersonalnej jest tzw. „model transpersonalny” opracowany kompleksowo przez Jarosława Gibasa. Składa się on z 7 osi, które pozwalają rozwiązać większość problemów, zgłaszanych przez klientów, w ciągu zaledwie kilku sesji. 
Osie, na których pracujemy to: oś czasu, oś ról, oś relacji, oś motywacji, oś archetypu, oś świadomości, oś transpersonalna.

LOGISTYKA SPOTKANIA:

Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny i jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy, klient i terapeuta spotykają się po raz drugi, na płatnej sesji. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, znalezienie rozwiązania, a przede wszystkim stworzenie listy konkretnych działań, które sprawią, że problem przestanie być przeszkodą w życiu klienta. W czasie terapii duży nacisk kładzie się na to, aby klient poznał i nauczył się wykorzystywać narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami bez konieczności umawiania kolejnych spotkań terapeutycznych.

Umów spotkanie:
Agnieszka Janowska
aga@fundacjahs.org
tel. 600 097 480

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez klienta, jednak w większości przypadków zamyka się pomiędzy jedną, a maksymalnie trzema sesjami.

Czas trwania sesji
Sesja procesu transpersonalnego nie powinna być krótsza niż 60 min. i dłuższa niż 90 min. Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

Miejsce spotkań
Zalecamy, aby spotkania odbywały się  na żywo (w Warszawie), jednak w zależności od możliwości i potrzeb klienta istnieje możliwość pracy online, przez Skype.