Terapia transpersonalna

Terapia transpersonalna powstała w oparciu o założenie, że człowiek nie posiada jednej osobowości, lecz jest zbiorem wielu różnych subosobowości. Łatwo zdasz sobie z tego sprawę, gdy przypomnisz sobie, jaka lub jaki jesteś w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Bo przecież zachowujemy się inaczej w domu, inaczej w szkole lub pracy, na imprezie ze znajomymi, czy na spotkaniu rodzinnym itd.
 Zmiana kontekstu uruchamia odpowiednią część Ciebie i automatycznie uaktywnia inne zachowanie, co innego staje się ważne, na co innego zwracasz uwagę.

Jest to całkowicie naturalne i każdy tak ma. Problemy pojawiają się natomiast wtedy, gdy nie wiemy o istnieniu danej subosobowości, a ona, korzystając z naszej nieświadomości, zaczyna przejmować stery nad nami. Są to sytuacje,
 w których mówimy: „nie mam pojęcia dlaczego tak się zachowałam”, „to było silniejsze ode mnie”, „nie miałem nad tym kontroli”, „nie byłem wtedy sobą”, „robię to nieustannie i w sumie nie wiem dlaczego” „chciałbym to zrobić, ale coś mnie blokuje” itp.

Działanie i skuteczność


Narzędzia terapii transpersonalnej umożliwiają pracę z subosobowościami w bardzo skuteczny sposób. Pozwalają spojrzeć na problem z innej perspektywy, nabrać dystansu i znaleźć rozwiązanie, które wcześniej było zupełnie poza naszym zasięgiem. Miarą skuteczności tej metody jest fakt, że w ciągu jednej lub dwóch sesji potrafimy rozwiązać problem, z którym zmagamy się niekiedy przez całe życie. Możemy poradzić sobie ze zdecydowaną większością naszych życiowych problemów związanych z poczuciem pewności siebie, relacjami, motywacją, rozwojem zawodowym, lękami czy destrukcyjnymi nawykami. To dlatego terapią transpersonalną coraz częściej zainteresowani są lekarze, psychoterapeuci, psychologowie oraz inne osoby pracujące z drugim człowiekiem.
Swój udział w rozwoju terapii transpersonalnej mieli mi.in.: sir John Withmore, Andrea Assagioli, Abraham Maslow czy Carl Gustaw Jung.

Metafora zegarka i zegarmistrza  

W wytłumaczeniu tego, jak działa terapia transpersonalna bardzo przydatna jest metafora zegarka i zegarmistrza.
 Czasami tak się zdarza, że zegarek, którego używamy od bardzo dawna rozreguluje się, albo wręcz zepsuje. Większość z nas chce go wtedy po prostu wyregulować albo wymienić na nowy.
 Nikt natomiast nie będzie stawiał znaku równości między zegarkiem a zegarmistrzem. Zepsuty zegarek nie oznacza przecież, że to zegarmistrz, który go stworzył, jest zepsuty. Dodatkowo, nikt też nie będzie pytał zegarka o to, czy chce być naprawiony, czy nie. Decyduje o tym zegarmistrz.
To podejście wyróżnia terapię transpersonalną od innych podejść pracy z drugim człowiekiem. 
Tutaj wychodzimy z założenia , że jeśli coś w Twoim życiu nie działa, to oznacza, że stworzyłeś osobowości lub przyjąłeś role, które nie spełniają Ttwoich oczekiwań w tym, konkretnym kontekście i należy je zwyczajnie naprawić albo stworzyć nowe.

Terapeuci transpersonalni nigdy nie zakładają, że problem dotyczy całokształtu pacjenta, a jedynie jakiejś – stworzonej przez niego – konkretnej subosobowości czy roli. Chcą natomiast pomóc naprawić „niedziałający zegarek”, tj. subosobowość, która nie funkcjonuje tak, jak powinna. Kiedy to naprawisz, wtedy wszystko wraca do normy. W pracy transpersonalnej zakładamy więc, że problem, który zgłasza klient nie oznacza, że to z klientem jest coś nie w porządku, a jedynie z jakąś jego częścią. Zadaniem terapii jest pomóc klientowi w odzyskaniu kontroli nad wszystkim, co składa się na jego osobowość.

Rdzeń terapii

Rdzeniem terapii transpersonalnej jest model transpersonalny opracowany kompleksowo przez Jarosława Gibasa. Model składa się z 7 osi, które pozwalają rozwiązać większość problemów zgłaszanych przez klientów, w ciągu zaledwie kilku sesji. 
Osie, na których pracujemy to: oś czasu, oś ról, oś relacji, oś motywacji, oś archetypu, oś świadomości, oś transpersonalna.

LOGISTYKA SPOTKANIA:

Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny i jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy, klient i terapeuta spotykają się po raz drugi, na płatnej sesji. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, znalezienie rozwiązania, a przede wszystkim stworzenie listy konkretnych działań, które sprawią, że problem przestanie być przeszkodą w życiu klienta. W czasie terapii duży nacisk kładzie się na to, aby klient poznał i nauczył się wykorzystywać narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami bez konieczności umawiania kolejnych spotkań terapeutycznych.

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez klienta, jednak w większości przypadków zamyka się pomiędzy jedną, a maksymalnie trzema sesjami.

Czas trwania sesji
Sesja procesu transpersonalnego nie powinna być krótsza niż 60 min. i dłuższa niż 90 min. Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

Miejsce spotkań
Zalecamy, aby spotkania odbywały się  na żywo (w Warszawie lub w Katowicach), jednak w zależności od możliwości i potrzeb klienta istnieje możliwość pracy online, przez Skype.

Umów spotkanie:

Agnieszka Janowska
aga@fundacjahs.org
tel. 600 097 480
Warszawa

 

Jarosław Gibas
jarek@fundacjahs.org
tel. 664 768 464
Katowice